www.playersassociation.nl

Oprichting Dutch Basketball Players Association voor het Nederlandse basketbal

Persbericht: Oprichting Dutch Basketball Players Association voor het Nederlandse basketbal

In de afgelopen anderhalf jaar hebben meerdere gesprekken met de spelers uit de Nederlandse competitie geleid tot de oprichting van de Dutch Basketball Players Association (DBPA). De DBPA heeft als doel een collectieve stem te geven en de belangen te behartigen van de actieve spelers en speelsters in het Nederlandse basketbal. Door het starten van DBPA zal er niet alleen over de spelers gesproken worden, maar kan er ook mét de spelers gesproken worden over zaken die belangrijk zijn voor het Nederlandse basketbal. In samenwerking met de clubs en de NBB zal getracht worden het basketbal naar een hoger niveau te trekken, een duurzame en gelijkwaardige competitie neer te zetten en op termijn de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De afgelopen jaren was Matthijs Groot achter de schermen bezig om de spelersvakbond op poten te zetten. Er is gebouwd aan een organisatie met plannen voor de komende jaren, die samen met de andere bestuursleden worden uitgerold in de komende tijd.
“Na mijn periode als manager van het Nationaal Team werden geregeld problemen die spelers in het Nederlandse basketbal ervaarden met mij besproken. Regelmatig adviseerde ik deze spelers om in gezamenlijkheid op te treden om op die manier mogelijke veranderingen te bewerkstelligen. In de coronaperiode hebben we de handschoen opgepakt en zijn we door middel van gesprekken met de spelers bij de clubs tot een spelersvakbond gekomen voor het Nederlandse basketbal. Nu kunnen plannen besproken worden waar alle partijen – spelers, clubs, NBB en de BNXT League – van kunnen profiteren. Het is mooi dat er nu een organisatie is die ontwikkelingen kan aanzwengelen.”

Ook Marijn Ververs, speler van Zorg en Zekerheid Leiden en het Nederlands Team, is blij met de start van de Dutch Basketball Players Association: “Vanaf het moment dat de eerste gesprekken over het opstarten van de spelersvakbond met ons als spelers werden aangegaan, heb ik me gerealiseerd hoe belangrijk het is dat we als spelers een actievere rol krijgen bij de toekomst van het basketbal in Nederland. Ik hoop dat aan het einde van mijn basketbalcarrière het gehele Nederlandse basketbal naar een hoger niveau is getrokken en dat we daar als spelers een positieve rol in hebben gespeeld. Het is mooi dat een aantal oud-spelers ons gaan vertegenwoordigen in gesprekken met andere partijen.”

Naast de collectieve belangenbehartiging kunnen individuele spelers gebruik gaan maken van de mogelijkheden die geboden gaan worden om zichzelf te ontwikkelen op en buiten het veld. Hiervoor zal onder andere gebruik gemaakt worden van de kennis van NL Sporter bij het organiseren van (online) opleidingsmogelijkheden voor spelers.

Oud-basketballer, coach en tegenwoordig voorzitter van NL Sporter en bestuurslid van EU Athletes,  Sander van der Holst is positief gestemd over dat er nu ook eindelijk een spelersvakbond komt in het Nederlandse basketbal: “Alle grote basketballanden in Europa hebben een spelersvakbond die de belangen behartigt van de spelers in hun land en het is goed om te zien dat het Nederlandse basketbal zich daarbij zal aansluiten. Als je wilt groeien als sport, bond en/of league is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de signalen en ideeën van de sporters. Als ik zie en hoor wat er al is opgestart, dan heb ik er alle vertrouwen in dat de DBPA een stap voorwaarts is binnen het Nederlandse basketbal.”

Adam Bakker (directeur van NL Sporter) heeft in de voorbereidingen geadviseerd over de te volgen stappen en hoe DBPA het beste kon worden opgezet:
“Bij NL Sporter vertegenwoordigen we alle topsporters en talenten met een status van NOC*NSF, maar ook sporters die in de hoogste divisie van hun sport uit komen. Daarnaast adviseren en ondersteunen we zelfstandige spelersvakbonden en atletencommissies van de verschillende sporten met bestuurlijk en juridisch advies. Na 2023 verplicht NOC*NSF elke aangesloten sportbond om een gedragen atletenvertegenwoordiging te hebben. Het is mooi dat dit initiatief voortkomt uit de spelers zelf, zodat er direct met het juiste commitment en gedrevenheid aan de slag gegaan kan worden. Uiteraard staat NL Sporter klaar om de Dutch Basketball Players Association te ondersteunen bij de verdere groei van de organisatie.”

Het bestuur van de Dutch Basketball Players Association bestaat uit Sergio de Randamie (voorzitter), Matthijs Groot (vice-voorzitter), Mark Ridderhof (penningmeester), Jeffrey Touw (secretaris), Floris Versteeg en Steve Bleeker (algemeen bestuursleden). Gesprekken over toevoegingen aan het bestuur zijn nog gaande.